Vi
søker nye
tomter

750

MOH.

Tomter søkes

Har du tomteområde i Sirdal?
Vi ønsker kontakt med grunneiere for utvikling av nye gode hyttefelt!

Bjerkreim Trelast, Eger Bygg og Norrøn Bolig er solide aktører som satser i Sirdal. Vi er blant annet utbyggere av Fidjeland Fjellgrend, der 60 av 100 hytter allerede er solgt. Nå søker vi nye tomteområder. Velkommen til et godt samarbeid.

Ta gjerne kontakt med oss for en prat!